ZAWSZE po twojej stronie

Bronimy Twoich praw

Wsparcie dla Fundacji

Fundacja Zawsze Po Twojej StronieJeśli pragniesz wesprzeć naszą działalność ...


Fundacja Zawsze Po Twojej Stronie w świetle Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i każda darowizna przekazana na jej rzecz podlega odliczeniu od dochodu w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym: 

a) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej 6 % dochodu Darczyńcy, gdy Darczyńcą jest Osobą Fizyczną,

b) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej 10 % dochodu Darczyńcy, gdy Darczyńcą jest Osobą Prawną.


Jeśli pragniesz nam pomóc w naszej misji:


Skontaktuj się z nami