ZAWSZE po twojej stronie

Bronimy Twoich praw

Do Pobrania / Download

Fundacja Zawsze Po Twojej StronieA. Wzory naszych druków do pobrania:


1. Pełnomocnictwo do reprezentowania przez Fundację "Zawsze Po Twojej Stronie" w postępowaniach sądowych.

Pełnomocnictwo sądowe

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania przez Fundację "Zawsze Po Twojej Stronie" w postępowaniach aministracyjnych (przed urzędami).

Pełnomocnictwo urzędowe


B. Wzory opracowanych przez nas druków do użytku w sprawach sądowych lub urzędowych:


1. Opłata sądowa do Sądu Rejonowego w Toruniu.

Opłata sądowa do SR Toruń


C. Wzory oficjalnych druków sądowych i urzędowych do pobrania:


C1. Druki Sądowe:

1. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - załącznik do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych

Oświadczenie o majątku