ZAWSZE po twojej stronie

Bronimy Twoich praw

Pomoc dla osób

Fundacja Zawsze Po Twojej StronieUdzielamy pomocy osobom fizycznym w następujacym zakresie:


01. Pisanie pism urzędowych (np. urząd skarbowy, ZUS, urząd miasta / gminy).

02. Pomoc w postępowaniu administracyjnym przed urzędami.

03. Pisanie pism sądowych (sądy rejonowe, sądy okręgowe).

04. Pomoc w postępowaniach sądowych, cywilnych i karnych.

05. Pomoc w postępowaniach rodzinnych (sprawy o alimenty i kontakty z dzieckiem).

06. Mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych.

07. Pomoc w postępowaniach karnych wykonawczych - wnioski o odroczenie kary pozbawienia wolności, przerwę w karze, przedterminowe warunkowe zwolnienie i zamianę kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny. 

08. Obrona przed egzekucją komorniczą - opracowanie wniosku o umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego, negocjacje z komornikiem.

09. Pomoc w przypadku nakazu zapłaty z tzw. E-Sądu (Sąd Rejonowy Lublin - Zachód, VI Wydział Cywilny), czyli obrona przed firmami windykacyjnymi uzyskującymi wyroki z naruszeniem prawa w ramach EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze).  

10. Upadłość konsumencka pomoc przy przygotowaniu wniosku i postępowaniu sądowym o upadłość konsumencką dla osób fizycznych (również byłych przedsiębiorców).

11. Postępowanie spadkowe (odrzucenie spadku).

12. Pomoc w uzyskiwaniu orzeczenia o niepełnosprawności, renty ZUS, świadczeń socjalnych z ośrodka pomocy społecznej / urzędu gminy.

13. Opracowywanie umów precyzyjnie chroniących interesy stron, np. umowy najmu. 

14. Szybka rejestracja fundacji - opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do rejestracji fundacji i pomoc w przeprowadzeniu postępowania od aktu notarialnego o powołaniu fundacji, poprzez zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego i korespondencję z KRS aż do wpisania fundacji do KRS.   

15. Zgłoszenie internetowe osoby bezrobotnej do Powiatowego Urzędu Pracy.

16. Tworzenie CV atrakcyjnych dla potencjalnego pracodawcy.


Jeśli chcesz umówić się na spotkanie, konsultację telefoniczną lub chcesz udzielić nam pełnomocnictwa do prowadzenia postępowania w Twoim imieniu:


Skontaktuj się z nami 


Pobierz pełnomocnictwo